Lista kontaktów telefonicznych dla bezpłatnych konsultacji online

 

mgr Aneta Łempicka 

 

psycholog, psychoterapeuta

Terapia dzieci i młodzieży, autyzm, zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia lękowe, depresje, nieśmiałość, trudności wychowawcze, diagnoza i terapia, wsparcie w wychowaniu

Kobieta do połowy uśmiechnięta

 

mgr Kamila Kużaj-Karaszewska 

 

psycholog, coach

Wsparcie w obszarze zawodowym oraz prywatnym – radzenie sobie z emocjami i stresem, wsparcie rodziców doświadczających trudności wychowawczych, osób w okresie starań o dziecko, w okresie ciąży, wsparcie osób doświadczających trudności po urodzeniu

 

mgr Artur Grendzicki

 

psycholog, trener

Młodzież, dorośli, pomoc psychologiczna w obszarze relacji, konfliktów, samooceny, poczucia własnej wartości, stresu i emocji, kryzysów życiowych, rozwoju, samoświadomości, dążenia do dobrostanu oraz trening umiejętności w zakresie komunikacji, asertywności, realizacji celów, rozwiązywania problemów,

 

mgr Daria Klimek

 

psycholog, psychoterapeuta

Terapia dzieci i młodzieży, autyzm, zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia lękowe, depresje, nieśmiałość, trudności wychowawcze, diagnoza i terapia, wsparcie w wychowaniu