Zasady rekrutacji

  1. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej. Rozmowa odbędzie się telefonicznie. W ciągu 24 godzin od wysłania formularza zgłoszeniowego skontaktuje się z Państwem dr Joanna Lessing-Pernak (założycielka UNITI School) lub Iwona Dębska. Celem rozmowy jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań oraz motywacji.
  2. W przypadku pozytywnego przejścia rozmowy wstępnej w ciągu 5 dni należy dokonać opłaty wpisowego w wysokości 200 zł.
  3. Płatności jednorazowej (5700 zł), w dwóch ratach (3000 zł) lub miesięcznej (670 zł pierwsza rata) należy dokonać do 12.10.2020
  4. W przypadku dokonania płatności jednorazowej, ratalnej lub miesięcznej (pierwsza rata) w ciągu 5 dni od pozytywnego przejścia rozmowy wstępnej następuje zwolnienie z opłaty wpisowego.

W przypadku pytań lub braku możliwości dostosowania się do powyższych wymogów płatności prosimy o kontakt: Iwona Dębska, tel. +48 668 804 599.