Psycholog dziecięcy Bydgoszcz i wakacyjna, rozwojowa zabawa w tipi

tipi nocą oświetlone ogniskiem

Niepotrzebna nikomu wiedza

Szkolny program edukacyjny skoncentrowany jest głównie na wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin. Cała ta wiedza jest dostępna w każdej chwili w każdym smartfonie. Nasze dzieci najprawdopodobniej będą wykonywały zawody, których nazw jeszcze nie znamy. Kto słyszał kiedyś o influenserach, gamerach czy jutuberach. Model edukacji nastawiony jest w głównej mierze na indywidualne osiągnięcia uczniów. Co prowadzi do rywalizacji pomiędzy dziećmi w zdobywaniu wiedzy i kompetencji intelektualnych. A rywalizacja to permanentny stres od najmłodszych lat przed którym przestrzega każdy psycholog dziecięcy.

Wyścig szczurów

Już od najwcześniejszych lat w szkole celem procesu edukacji są wysokie wyniki w coraz bardziej zaawansowanych formach testowania i oceniania postępów.  Pokonywanie testów związane jest z dużym obciążeniem psychicznym, zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli. Zmuszeni oni są do nieustannego weryfikowania i potwierdzania w formie biurokratycznej postępów, sensu i wartości swojej pracy. W tak ustawionej hierarchii weryfikacji inne cenne cechy funkcjonowania umysłowego i społecznego zdają się pozostawać niedocenione i mniej ważne.

Inteligencja emocjonalna

Zdolność do współpracy za cenę własnego wyniku, troska o innych, empatia, lojalność, spontaniczność czy swobodna dojrzała ekspresja emocjonalna zdają się nie mieć znaczenia a przynajmniej nie jest ono współmierne do przecenianej – w opinii coraz większej ilości psychologów – wiedzy intelektualnej.

Dzieci są wyczerpane

dziewczyna leżąca na łące

Perspektywa psychologa dziecięcego, do którego po pomoc trafiają dzieci, które nie są w stanie sprostać stawianym im wymaganiom  wskazuje, że w systemie szkolnictwa brakuje kształtowania elementarnych kompetencji i dostarczania wiedzy z zakresu psychologii. Nie uczymy naszych dzieci mechanizmów działania i sposobów korzystania z własnego umysłu. Braki dotyczą głównie obszaru intrapsychicznego – umiejętności zarządzania uwagą, uczenia się, doświadczania i wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem, rozwoju samoakceptacji i zaufania do siebie.

Racja, relacja czy rywalizacja

Także w obszarze umiejętności interpersonalnych takich jak: zarządzanie konfliktem rówieśniczym i stawianie bezpiecznych granic, wiedza dostępna  i dostarczana uczniom, zależy od indywidualnych kompetencji nauczyciela, jego indywidualnego rozwoju osobistego a czasami cech osobowości, nie jest treścią objętą żadnym programem nauczania. A z perspektywy socjalizacji, która jest misją szkoły wydaje się być fundamentalna w stosunku do jakichkolwiek innych treści poznawczych.

System szkolnictwa z epoki maszyny parowej

Współczesne wiedza psychologiczna dysponuje coraz większą, potwierdzoną empirycznie, wiedzą na temat neurofizjologicznych mechanizmów psychicznych, zarówno rozwojowych jak i patologicznych. Dysponuje wieloma  metodami terapeutycznymi sprawdzonych w warunkach klinicznych, które doskonale podnoszą jakość życia i spełniają funkcje profilaktyczne u dzieci, których rozwój psychiczny nie został zaburzony lub jest narażony na duże obciążenie.

Psycholog dziecięcy i antidotum

Proponuję program, który ma za zadanie wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Konstrukcja programu ma zapewnić poznawcze opanowanie technik, które każde z dzieci może uwewnętrznić, tak by w sytuacji stresu mogło się nimi swobodnie i samodzielnie posługiwać. Koncepcja opiera się na założeniu, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje doświadczania miłości – akceptacji, troski, empatii i wolności – bezpiecznych granic i elastyczności w kontroli.

To proste wystarczy miłość i wolność

Dobrze, jeśli otoczenie dziecka zdolne jest do miłości i wyraża ją w prawidłowy sposób. Dziecko jest akceptowane takie jakie jest. Ważne by było chronione, otoczone uwagą i troską w adekwatny do wieku i potrzeb sposób. A także by doświadczało wolności w bezpiecznych granicach. Dziecko jest zdolne do uwewnętrznienia tego doświadczenia. Wtedy jego rozwój będzie przebiegał prawidłowo.  W toku rozwoju proces zewnętrznego doświadczenia miłości i wolności przekłada się na tworzenie wewnętrznych struktur psychicznych, które na głębokim neurofizjologicznym poziomie, najczęściej nieświadomym organizują struktury psychiczne i/lub strategie radzenia sobie i przetrwania.

Ugruntowanie teoretyczne

Baza teoretyczna programu – posługiwanie się pojęciami miłości i wolności, wywodzi się z nurtu psychologii  humanistycznej.  Założenia podstawy działania programu odwołują się  do teorii przywiązania i koncepcji wewnętrznych modeli operacyjnych, które w toku nowych doświadczeń rozwojowych, terapii i treningu mogą być modelowane. Program czerpie też z empirycznych dokonań trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej głównie z ACT i DNA-V oraz MBSR Jona Kabata-Zinna. Program wykorzystuje też w swojej konstrukcji nowoczesną wiedzę z zakresu neuropsychologicznego i neurofizjologicznego rozumienia traumy i urazu psychicznego oraz wywodzące się z nich techniki pracy z ciałem Peter A. Levine, Babette Rothschield.

Dokąd zmierzamy

Celem  profilaktycznego programu higieny psychicznej dla dzieci wczesnoszkolnych „Uwaga! Umysł” jest wykorzystanie i wprowadzenie do procesu edukacji współczesnej wiedzy psychologicznej a w szczególności metod pracy z dziećmi opartych na dowodach z badań naukowych. Program jest wynikiem współpracy środowiska naukowego i praktyków w obszarze edukacji. Ogólnym teoretycznym celem programu jest rozwój mentalizacji oraz uważności u dzieci. W myśl teorii przywiązania Bolwby`iego i Fonagy`iego mentalizacja jest fundamentem refleksyjnego i świadomego funkcjonowania człowieka. Mentalizacja jest zdolnością do posługiwania się własnym umysłem oraz uwzględniania funkcjonowania innych osób, jako istot obdarzonych i kierujących się umysłem. Mentalizacja jest podstawą wielu procesów umysłowych i zapewnia ich optymalne działanie. Uważność jest świadomym stanem kontroli uwagi zapewniającym zarówno zdolność do uczenia się, jak i osiągania relaksu, wspomaga regulację emocji i radzenie sobie ze stresem.

Moje marzenie

dizewczynka leżąca na łące włosy ma w kwiatach

Jak wskazują badania naukowe zdolność mentalizacji i stan uważności sprzyja wielu różnorodnym obszarom. Należy do nich funkcjonowanie poznawcze i szeroko rozumiana inteligencja oraz zdolność do świadomego korzystania z uwagi i jej koncentracji a także inteligencja emocjonalna, w tym satysfakcjonujące relacje interpersonalne, odporność i radzenie sobie ze stresem. Rozwój w powyższych obszarach ma związek nawet z poprawą zdrowia somatycznego zwłaszcza w obszarze zaburzeń psychosomatycznych, związanych ze stresem.

Moim marzeniem jako psychologa dziecięcego jest objęcie wszystkich dzieci w Polsce profilaktyką. Żyjemy w czasach, w których staje się to powoli niezbędne. Nadmiar bodźców i natłok informacyjny oraz presja sukcesu a także wzrastające tempo życia wymagają stosowania antidotum. Nasz układ nerwowy nie nadąża z ewolucją, która zwleka w stosunku do rozwoju naszej cywilizacji technologicznej.

Higiena psychiczna

Współczesna wiedza psychologiczna dysponuje coraz liczniejszymi metodami, których skuteczność jest na bieżąco potwierdzana naukowo, w zakresie rozwoju i wzmacniania obu wspomnianych procesów. Dzięki współpracy z placówkami oświatowymi możliwe będzie wdrażanie osiągnięć naukowych na grunt praktyki społecznej. Jej owocem ma być wyposażenie najmłodszych w skuteczne sposoby osiągania wyższej jakości życia

Zapraszam też do zapoznania się z artykułem opublikowanym na łamach Miasta Kobiet na temat naszych warsztatów – kliknij <<TUTAJ >>, żeby przeczytać artykuł.

Uwaga Umysł

To trening dla dzieci i rodziców – podstawowa instrukcja obsługi umysłu w praktyce i w doświadczeniu. Rozwój mentalizacji, uważności i świadomości ciała u dzieci poprzez dobrą zabawę na łące i w tipi oraz wyposażenie rodziców w kompetencje wspierania swoich pociech.

W wakacyjną zabawę wpleciemy:

 • psychoedukację – dostarczenie dzieciom wiedzy na temat funkcjonowania psychicznego człowieka w obszarze intrapsychicznym – procesów poznawczych (pamięci, uwagi, wyobraźni), w obszarze procesów emocjonalnych (doświadczania emocji, ich ekspresji i regulacji) oraz interpersonalnym (związanym z  kształtowaniem prawidłowych, ufnych relacji miedzy ludzkich)
 • warsztaty psychologiczne opracowane w oparciu o wykorzystanie technik relaksacyjnych, oddechowych, wizualizacyjnych i uważności.
 • trening zdolności do świadomego zarządzania  uwagą,
 • rozwój radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami poprzez zastosowanie technik oddechowych,
 • zwiększenie świadomości doświadczania wrażeń z własnego ciała i emocji,
 • rozwój poczucia wolności wewnętrznej poprzez trening nieoceniającej uważności i współczucia
 • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości
 • rozwój empatii i współczucia dla siebie i innych

Podczas programu dzieci i rodzice będą:

 • uczyli się obserwowania własnych stanów wewnętrznych: odczuć z ciała, z poszczególnych zmysłów, obserwacji uczuć i myśli
 • zarządzać uwagą i stanem pobudzenia emocjonalnego przy użyciu technik oddechowych;
 • doświadczali w wewnętrznym przeżyciu podczas wizualizacji różnych modeli nieoceniającej uwagi, akceptacji, opieki i współczucia dla innych i dla siebie
 • uczyli się rozpoznawać, rozumieć, przejmować kontrolę oraz wyrażać w bezpieczny sposób emocje
 • tworzyć i dbać o relacje
 • rozpoznawać własne potrzeby, wartości, cele i dążenie które mogą być drogowskazami w życiu
 • budować poczucie własnej wartości, godności, szacunku i współczucia dla siebie

U dzieci, które brały udział w poprzednich edycjach programu obserwowano

 • poprawę funkcjonowania poznawczego, większa zdolność do koncentracji uwagi, przyswajania wiedzy
 • poprawę funkcjonowania emocjonalnego
 • większą zdolność do prawidłowej regulacji emocji, rozwój asertywności i empatii, mniej zachowań agresywnych
 • niższy poziom lęku  
 • wyższą samoocenę, poczucie własnej wartości i samodzielności
 • wyższa odporność na stres i lepsze zdrowie somatyczne
 • poprawę relacji i komunikacji w rodzinie

W tym roku widzimy się już niebawem na łąkach nadnoteckich 22 km od Bydgoszczy. W moim gospodarstwie w dwóch namiotach tipi. Mały dla dzieci, duży z hamakami i ogniskiem dla rodziców. Wakacyjny cykl warsztatów rozwojowych dla rodzin z dziećmi w wieku 8-12 rozpoczyna się w piątek 21.06. b.r.  Spotykamy się co piątek w godzinach od 17.00 – 20.00. Najpierw dzieci i rodzice będą pracować indywidualnie ok 2 godziny a potem wszyscy razem.

Koszt od osoby – 120 PLN rodzic

                              120 PLN dziecko

Proponowane są zniżki rodzinne

3 uczestników 300 PLN np. dwoje rodziców i dziecko;

4 uczestników 350 PLN

Zarys tematyki warsztatów

21.06 Odbuduj zaufanie;

28.06 Ogarnij komunikację;

5.07 Oswój trudne emocje;

12.07 Ujawnij swoje potrzeby, odszukaj wreszcie własne wartości;

19.07 Odkryj swój potencjał schowany w cieniu

26.07 Wyraź siebie

2.08 Pozwól na przemijanie – czas rozstania

P.S Gorąco tez zapraszam się do zapoznania z moimi warsztatami w tipi tylko dla dorosłych Letnia Przemiana

1 thought on “Psycholog dziecięcy Bydgoszcz i wakacyjna, rozwojowa zabawa w tipi”

 1. Dzień dobry, czy koszt warsztatów dotyczy jednorazowego spotkania?
  Czy można wziąć udział w kilku spotkaniach czy obowiązuje obecność we wszystkich podanych terminach?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *